Cenník

Pracujem nezávisle na inštitúciách. Prísne dodržujem profesionálnu etiku, dôvernosť informácií a dohodnuté podmienky. Svoju prácu a postupy garantujem pravidelnou supervíziou.

Názov Dĺžka Cena
Terapia pre jednotlivca (individuálna konzultácia) 60 minút 35 €
Terapia pre páry (párová konzultácia) 60 minút 35 €
Terapia pre páry (párová konzultácia) 90 minút 45 €
Terapia pre rodičov 60 minút 35 €
Terapia pre deti (individuálna terapia + konzultácia s rodičmi) 60 minút (40 + 20) 20 €
Terapia pre deti (skupinová terapia, cena za 1 dieťa) 60 minút 15 €
Pre firmy viac informácií na stránke zuzanaoravcova.sk
  • Podmienky
  • Storno stretnutia do 24 hodín pred termínom nie sú spoplatnené!
  • Nedostavenie sa na termín bez upozornenia 100% ceny!
  • Cenník poradenstva a konzultácií cez internet Online: Skype, Zoom, Teams, FaceTime, Facebook Messenger je rovnaký ako pri osobných konzultáciach!